Bestaat javel in natuurlijke vorm?

Nee, javel is een samengestelde oplossing van natriumhypochloriet (het actieve bestanddeel) en water.

Wanneer werd javel ontdekt/uitgevonden?

In 1785 ontdekte de Franse chemicus Berthollet de ontkleurende eigenschappen van een oplossing van natriumhypochloriet bij het bleken van textiel. Dat gebeurde in het dorp Javel (momenteel een wijk van het 15e arrondissement van Parijs). Vandaar de naam javel-water.

Ruikt javel-water naar chloor?

Javel-water ruikt niet naar chloor. Het ruikt naar javel! Er kan alleen chloorgas vrijkomen als javel-water per vergissing in contact wordt gebracht met een zuur.

Hoe komt het dat het water in zwembaden in de ogen prikt?

In zwembaden gaat javel-water de vervuiling door microben tegen door te reageren op de organische elementen die in de onzuiverheden zitten die door de zwemmers overgebracht worden. Het is dus mogelijk dat er zich gechloreerde samenstellingen vormen die een irriterend of onwelriekend effect hebben. Eigenlijk betekent dit dat de hoeveelheid javel-water in het zwemwater te klein is en niet omgekeerd.

Hoe komt het dat kraantjeswater naar javel ruikt/smaakt?

Water moet behandeld worden om het drinkbaar te maken. Het komt voor dat water een uitgesproken smaak heeft omdat de behandeling van het water een belangrijke toevoeging met javel-water behoeft. Dit kan het geval zijn bij heet weer of bij werken aan het bassin. Om die smaak kwijt te geraken moet men gewoon het water in de koelkast zetten of er enkele druppels citroensap aan toevoegen.

Moet men melk drinken als men javel gedronken heeft?

Neen! Melk neutraliseert javel niet. Men moet in dat geval veel koud water drinken, niet braken en contact opnemen met het antigifcentrum als de vergiftiging ernstig lijkt.

Is javel een zuur?

Javel-water is geen zuur, javel is een alkalisch product. Dit wil zeggen dat contact tussen javel en een zuur een chemische reactie kan veroorzaken.

Onder welke vorm is javel verkrijgbaar?

Er zijn 2 vormen van javel-water in de handel:

  • geconcentreerd: met 48 à 50° chloor (Chl).
  • gebruiksklaar: met 8°, 10°, 12°, 15° chloor. Dan is het verpakt in vaatjes van 1, 2 of 5 liter.

Mag men telkens opnieuw geconcentreerd javel gebruiken?

De geconcentreerde javel mag alleen gebruikt worden als hij aangelengd wordt met 3/4 liter koud water. Op die manier maakt men in feite javel-water met 12% Chl. Het aanlengen mag alleen gebeuren in een lege javelfles en nooit in een andere fles om ongelukken te vermijden.

Moet javel steeds gebruikt worden met koud water?

Om te ontsmetten volstaat koud of lauw water.

Bewaart geconcentreerde javel even lang als gebruiksklare?

Geconcentreerde javel moet binnen de 3 maanden volgend op de datum na aankoop aangelengd worden. Gebruiksklare javel (12% Chl) bewaart 6 maanden zonder merkbaar verlies van kracht. Een langere bewaring vernietigt javel niet. Er is wel een vermindering van het actieve bestanddeel en daarom moet men er gewoon meer van in het water doen.

Hoe moet men de begonnen dosissen en javelflessen opslaan?

Zoals alle onderhoudsproducten moeten deze flessen buiten het bereik van kinderen bewaard worden, hoog genoeg weggezet en – indien mogelijk – achter slot. Javel bewaart het langst op een donkere en koele plaats.

Mogen oppervlakken die met voedingswaren in contact komen ook met javel behandeld worden?

In keukens mogen werktafels en keukengerei afgewassen worden met javel zolang men de voorgeschreven dosis en de aangeraden contacttijd nakomt. Het afspoelen van de afwas na de ontsmetting is verplicht.

Mag men de bodem van een kookpot met javel ontvlekken?

Kookpotten in emaille of glas (niet die in inox of aluminium) mogen ontvlekt worden met javelwater van 10° Chl. Een contact met de vuile wanden van 1 à 2 uur is toegestaan. Vervolgens giet men het javelwater weg, kookt men water om te ontgeuren en tenslotte spoelt men na met kraantjeswater.

Mag men een koelkast met javel-water ontgeuren?

Ja, javel-water ontgeurt en ontsmet een koelkast. Gebruik 2 à 3 cl. javel van 10° Chl. per liter water, laat 5 minuten inwerken en spoel na.

Mag men javelwater mengen met een ontkalker?

Neen. De vermenging van javel en een zuur (zoals een ontkalker) doet chloorgas ontstaan en dat is giftig. Als per vergissing javel in contact zou komen met een ontkalker moet men zich verwijderen en – indien mogelijk – het lokaal verluchten.

Moet men javel gebruiken in wc-potten?

Ja. WC-potten zijn een bron van besmetting. Regelmatige ontsmetting is dus geboden. Men moet de wanden van de pot behandelen, het product 5 minuten laten werken en tenslotte uitspoelen.

Geeft dat problemen voor septische putten?

WC’s mogen 2 keer per week behandeld worden zonder dat er een probleem is voor de septische put. Javel-water dat in contact komt met organische bestanddelen, verdwijnt snel en de resterende zeer kleine hoeveelheid belast absoluut de werking van zo’n put niet.

Mag men javel-water mengen met poetsmiddel voor vloeren?

Neen. Javel moet steeds alleen aangewend worden. De vermenging met huishoudelijke producten is niet goed voor de reiniging en ontsmetting. Wil men een oppervlakte perfect ontsmetten, moet men ze eerste wassen en afspoelen met zuiver water, nadien met javel.

Welke textielvezels verdragen geen javel?

Alle vezels van dierlijke oorsprong (wol, zijde,…) mogen niet met javel behandeld worden. De andere vezels wel, de dosis verschilt per soort. Let op met gekleurde stoffen, deze kunnen van kleur veranderen!

En de moderne textielsoorten?

Geen probleem. Om moderne textielsoorten te ontsmetten volstaan 1/2 glas javel van 10° Chl. in het bakje van de wasmachine of 1/4 glas in 10 liter water.  Let op met gekleurde stoffen deze kunnen van kleur veranderen!